Klachten

 

Welkom bij Tandartspraktijk Vollenhove. Wij streven ernaar om hoogwaardige tandheelkundige zorg te leveren en uw tevredenheid staat bij ons centraal. Mocht u echter onverhoopt niet tevreden zijn of een klacht hebben, dan hanteren wij de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Deze regeling biedt een heldere en zorgvuldige procedure om uw klacht op te lossen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  1. Bespreken met uw behandelaar: Wij moedigen u aan om uw ontevredenheid of klacht eerst te bespreken met uw behandelaar. Vaak kan een open gesprek al tot een snelle oplossing leiden.
  2. Schriftelijke klacht indienen: Indien u er niet uitkomt met uw behandelaar of als u de voorkeur geeft aan een schriftelijke indiening, kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan per e-mail naar info@tandartsvollenhove.nl of per post naar Het Franse Pad2, 8325 CN Vollenhove.
  3. Behandeling van de klacht: Na ontvangst van uw klacht, zullen wij deze zo spoedig mogelijk behandelen. Binnen 7 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst en informeren wij u over de verdere procedure.
  4. Onafhankelijke klachtenfunctionaris: Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris is verbonden aan de KNMT en zal trachten om in samenspraak met u en de tandarts tot een oplossing te komen.
  5. Geschilleninstantie: Indien de klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze onafhankelijke instantie biedt een bindende uitspraak en zorgt voor een finale oplossing van het geschil.

Contactgegevens

Tandartspraktijk Vollenhove, Het Franse Pad2, 8325 CN Vollenhove, 0527 – 502650, info@tandartsvollenhove.nl.

 

Wij hechten veel waarde aan uw feedback en doen ons uiterste best om eventuele klachten op een zorgvuldige en professionele manier af te handelen. Uw tevredenheid en welzijn zijn voor ons van het grootste belang.